Scroll down for English version

DASH nodigt u uit voor de feestelijke opening van de groepstentoonstelling 'The Cook'. Een thematische tentoonstelling die kadert binnen het Interieur Extra programma met 4 kunstenaars uit binnen- en buitenland.

De geselecteerde kunstenaars: Leyla Aydoslu (BE), Adriano Costa (BR), Liesbeth Doms (BE) en Herman Van Ingelgem (BE).

De kunstenaar als kok, het atelier als keuken en kunstwerken als appetizers.

Het menu voor deze tentoonstelling is tegelijk eenvoudig en complex. De samengebrachte werken van de vier kunstenaars leggen linken met het interieur in de breedste zin van het woord. De verschillende werken hebben elk hun smaken pallet en belichten de verschillende ideeën en achtergronden van de kunstenaars. De tentoonstelling wil ook de verbinding maken naar het atelier van de kunstenaars. Een dialoog rond de iconische video van Martha Rosler 'Semiotics of the Kitchen' uit 1975 brengt ons bij verschillende vragen, bedenkingen en inzichten over het atelier van de kunstenaars.

DASH bedankt de kunstenaars en de galeries: Geukens & De Vil, Sadie Coles HQ, Mendes Wood en Annie Gentils Gallery.

DASH
Houtmarkt 5
8500 Kortrijk

Openingsuren:

iedere dag: 14:00 - 18:00.

Contact:

info@dashgallery.be
www.dashgallery.be
------------------------------------------------------------------------------

DASH invites you to the grand opening of the group show ‘The Cook’ . A thematic exhibition that is part of the Interieur Extra program with four artists from Belgium and abroad.

The selected artists : Leyla Aydoslu (BE) , Adriano Costa ( BR), Liesbeth Doms ( BE) and Herman Van Ingelgem (BE) .

The artist as a cook , the studio as a kitchen and artworks as appetizers.

The menu for this exhibition is both simple and complex. The combined works of the four artists make links with the interior in the broadest sense of the word. The various works have their taste palate and highlight the different ideas and backgrounds of the artists. The exhibition wants to make the connection to the studio of the artists. A dialogue around the iconic video of Martha Rosler ' Semiotics of the Kitchen' from 1975 brings us to different questions, concerns and insights on the studio of the artists.

DASH thanks the artists and galleries involved : Geukens & De Vil , Sadie Coles HQ , Mendes Wood and Annie Gentils Gallery.

DASH
Houtmarkt 5
8500 Kortrijk

Opening hours:

every day: 02 pm - 06 pm.

Contact:

info@dashgallery.be
www.dashgallery.be